Αγγλικά – Παιδικό Τμήμα

Παιδικό Τμήμα

Σύστημα Ψυχαγωγικής Εκμάθησης στα τμήματα Pre-Junior

Τα φροντιστήρια KOSMOS εφαρμόζουν ένα πρότυπο πρόγραμμα εκμάθησης της Αγγλικής Γλώσσας, ανταποκρινόμενο σε επίπεδα υψηλής ποιότητας και βασισμένο στη χρήση της μεθοδολογίας ψυχαγωγικής εκμάθησης.

Μια μέθοδος που συνδυάζει τη μάθηση με το παιχνίδι και τις ευχάριστες ασχολίες των παιδιών και πετυχαίνει την άμεση εμπέδωση της γνώσης μιας ξένης γλώσσας, σχεδόν σαν τη μητρική του.

Χρήσης υπολογιστών – διαδραστικού πίνακα Ρομποτικής

Παράλληλη δυνατότητα εκπαίδευσης υπολογιστών και δυνατότητα αναγνωρισμένης πιστοποίησης σε προνομιακές τιμές.